ШАРПЛАНИНСКИ ОВЧАР
 

За тоа што е Шарпланинско овчарско куче, за тоа како било и како треба да биде.

Благодарност до сите кои приложија слики за изработаката на оваа страна.